Seurakuntavaalit 2022

Seurakuntavaalien varsinainen vaalipäivä on 20.11.2022.

Ennakkoäänestysajankohta on 8.-12.11.2022

Lue lisää seurakuntavaaleista tästä linkistä.

Seurakuntavaalit järjestetään neljän vuoden välein. Vaaleissa valitaan luottamushenkilöt nelivuotiskaudelle. Luottamushenkilöt päättävät seurakunnan asioista. Ääni seurakuntavaaleissa on ääni kirkon ja seurakunnan tulevaisuudelle.

Luottamushenkilöillä on valtaa oman seurakunnan ulkopuolellakin. He valitsevat edustajat kirkolliskokoukseen, joka on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ylin päättävä elin. Samoin he valitsevat edustajat hiippakuntavaltuustoihin, jotka linjaavat kirkon työtä hiippakuntatasolla. Seuraavat kirkolliskokousvaalit toimitetaan vuonna 2024.

uskottu toivottu rakastettu seurakuntavaalit