Menneisyyden metsästäjät

Tornionlaakson museo järjestää syksyllä 2022 Muonion yhtenäiskoulun oppilaille yhteisöarkeologisen Menneisyyden metsästäjät Muoniossa -kurssin. Koululaiset ovat kaivauksella 15.-22.8., ja maanantaina 22.8. klo 18-20 museon väki pitää Avoimet kuopat -iltatilaisuuden, jossa kiinnostuneet voivat tulla vierailemaan alueella ja kuulemaan kaivauksista lisää. 

Menneisyyden metsästäjät Muoniossa johdattaa koululaiset kuntansa historiaan ja kotiympäristönsä havainnointiin arkeologian keinoin. Muonion yhtenäiskoulun 5. ja 6. luokkien oppilaat pääsevät Pappilan tontilla syksyllä 2022 järjestettävissä arkeologisissa tutkimuksissa kaivautumaan lähiseutunsa historiaan ja kulttuuriperintöön. 

Tutkimuksen kohteena on Muonion seurakunnan pappilan pihamaa, jolla on vuoden 1786 tiluskartan mukaan sijainnut ensimmäinen kirkkorakennus. Kirjalliset lähteet muistavat varhaisimman kirkon paikaksi Ollintörmän, mikä poikkeaa kartografisen lähteen muistitiedosta. Historiallisten lähteiden mukaan nykyisin pappilana tunnetun maatilan perusti 1754 entinen ruotusotilas Tuomas Juhonpoika, ja siitä tuli Muonion kappeliseurakunnan papin asuintila jo 1780-luvulla. Pappilan rakennukset tuhoutuivat Lapin sodassa 1944. Tutkimuksissa selvitetään, onko paikalla ollut kirkko- tai saarnatupa. Samalla toivotaan saatavan esille jäännöksiä tilan vaiheista.  

Pappilan tontin tutkimusten lisäksi kurssilla vieraillaan lähialueen tunnetuilla muinaisjäännöskohteilla ja perehdytään laajemmin Muonion historian vaiheisiin. 

Kurssi vahvistaa koululaisten paikallisidentiteettiä ja tukee kulttuuriperintökasvatusta. Tavoitteena on auttaa koululaisia oman ympäristönsä historian ymmärryksen syventämisessä ja antaa heille valmiuksia liittää omaan kulttuuriperintöön, lähiympäristöön ja paikallishistoriaan liittyviä sisältöjä osaksi laajempaa historiallista ja yhteiskunnallista kokonaisuutta. Tutkimuskohteen ja hankkeen retkikohteiden kautta tavoitteissa painottuu erityisesti Muonion historiallinen aika ja seurakuntahistoria sekä elinkeinojen harjoitus ja saamelainen uskomusperinne. Projekti vahvistaa yhteisöllistä paikallisidentiteettiin kasvamista luoden tunnetta osallisuudesta ja kuulumisesta omaan asuinpaikkaan lisäten hyvinvointia ja vastuuntuntoa ympäristöstä.

Hanke toteutetaan yhteistyössä Muonion seurakunnan ja Muonion yhtenäiskoulun kanssa.  

----------

No mitä löytyi?

Lehdistötiedote 14.10.2022

Tornionlaakson museo järjesti 15.–19.8. ja 7.–9.9.2022 Muonion yhtenäiskoulun oppilaille yhteisöarkeologisen Menneisyyden metsästäjät Muoniossa -kurssin.

Menneisyyden metsästäjät Muoniossa tutustutti Muonion yhtenäiskoulun 5. ja 6. luokkien oppilaat kuntansa historiaan ja kulttuuriperintöön arkeologian keinoin. Kurssi sisälsi kaksipäiväiset arkeologiset kaivaukset, ja se toteutettiin Suomen kulttuurirahaston Mullankaivajat-apurahalla yhteistyössä Muonion seurakunnan ja Muonion yhtenäiskoulun kanssa.

Tutkimuksen kohteena oli Muonion seurakunnan pappilan pihamaa, jolla on vuoden 1785 tiluskartan mukaan sijainnut ensimmäinen kirkkorakennus. Tutkimuksilla selvitettiin, oliko Pappilan tontilla ollut kirkko- tai saarnatupa, ja etsittiin tilan vaiheista kertovia jäännöksiä.

Kaivauksissa ei löydetty merkkejä 1700-luvun rakennuksista, ja jos alueella on ollut kirkollinen rakennus, merkit siitä ovat ilmeisesti tuhoutuneet myöhemmässä maankäytössä. Löytökerroksissa oli runsaasti hiiltä, nokea ja palanutta materiaalia, ja löydöt viittasivatkin kokonaisuudessaan vahvasti Muonion paloon vuonna 1944 Lapin sodan aikana. Löytöjen joukossa oli yllättäen myös kivikautinen kvartsiitti-iskos.

Pappilan tontin tutkimusten lisäksi kurssiohjelmaan kuului ennen kaivauksia tunteja, joilla tutustuttiin Muonion kyläkuvan muuttumiseen eri-ikäisten karttojen ja valokuvien avulla, tutkittiin tyypillisimpiä arkeologisia löytöjä ja harjoiteltiin uutisen tekemistä. Retkipäivänä tutustuttiin Siepinkurun pyyntikuoppaketjuun ja Keimiöniemen kalakenttiin, kotiseutumuseoon sekä kirkkoon. Museolla pelattiin museobingoa ja askarreltiin tuohisormuksia, kirkolla tutustuttiin hautaamisen historiaan. Oppilaat pääsivät myös tekemään jälkitöitä, esimerkiksi puhdistamaan ja luetteloimaan löytöjä ja tutustumaan makrofossiileihin, eli arkeologisiin kasvijäännöksiin.

Kerätyn palautteen perusteella kurssi oli koululaisille mieluisa ja he saivat kattavan näkemyksen siihen, mitä arkeologin työ pitää sisällään. He kertoivat oppineensa muun muassa, että ”mullassakin on kerroksia”, ”miten paljon erilaisia löytöjä maan alla voi olla” ja yllättyneensä, että ”kaivuväline olikin kakkulapio eikä lapio”.

Hankkeesta valmistuu aikanaan kaivausraportti, mikä talletetaan kaikkien luettavaksi muinaisjäännösrekisteriin www.kyppi.fi.

Tornionlaakson museo esittelee Tornionlaakson kulttuuria ja historiaa Suomen ja Ruotsin rajan molemmin puolin. Museo on erikoistunut tornionlaaksolaiseen elämäntapaan ja rajan ilmiöihin. Tornionlaakson museo on alueellinen vastuumuseo, jonka vastuualueeseen Muonio kuuluu.

Lisätietoja:
Museonjohtaja Titta Kallio-Seppä, puh. 050 597 1557, titta.kallio-seppa@tornio.fi

Kaivausraportti löytyy muinaisjäännösrekisteristä www.kyppi.fi.