Menneisyyden metsästäjät

Tornionlaakson museo järjestää syksyllä 2022 Muonion yhtenäiskoulun oppilaille yhteisöarkeologisen Menneisyyden metsästäjät Muoniossa -kurssin. Koululaiset ovat kaivauksella 15.-22.8., ja maanantaina 22.8. klo 18-20 museon väki pitää Avoimet kuopat -iltatilaisuuden, jossa kiinnostuneet voivat tulla vierailemaan alueella ja kuulemaan kaivauksista lisää. 

Menneisyyden metsästäjät Muoniossa johdattaa koululaiset kuntansa historiaan ja kotiympäristönsä havainnointiin arkeologian keinoin. Muonion yhtenäiskoulun 5. ja 6. luokkien oppilaat pääsevät Pappilan tontilla syksyllä 2022 järjestettävissä arkeologisissa tutkimuksissa kaivautumaan lähiseutunsa historiaan ja kulttuuriperintöön. 

Tutkimuksen kohteena on Muonion seurakunnan pappilan pihamaa, jolla on vuoden 1786 tiluskartan mukaan sijainnut ensimmäinen kirkkorakennus. Kirjalliset lähteet muistavat varhaisimman kirkon paikaksi Ollintörmän, mikä poikkeaa kartografisen lähteen muistitiedosta. Historiallisten lähteiden mukaan nykyisin pappilana tunnetun maatilan perusti 1754 entinen ruotusotilas Tuomas Juhonpoika, ja siitä tuli Muonion kappeliseurakunnan papin asuintila jo 1780-luvulla. Pappilan rakennukset tuhoutuivat Lapin sodassa 1944. Tutkimuksissa selvitetään, onko paikalla ollut kirkko- tai saarnatupa. Samalla toivotaan saatavan esille jäännöksiä tilan vaiheista.  

Pappilan tontin tutkimusten lisäksi kurssilla vieraillaan lähialueen tunnetuilla muinaisjäännöskohteilla ja perehdytään laajemmin Muonion historian vaiheisiin. 

Kurssi vahvistaa koululaisten paikallisidentiteettiä ja tukee kulttuuriperintökasvatusta. Tavoitteena on auttaa koululaisia oman ympäristönsä historian ymmärryksen syventämisessä ja antaa heille valmiuksia liittää omaan kulttuuriperintöön, lähiympäristöön ja paikallishistoriaan liittyviä sisältöjä osaksi laajempaa historiallista ja yhteiskunnallista kokonaisuutta. Tutkimuskohteen ja hankkeen retkikohteiden kautta tavoitteissa painottuu erityisesti Muonion historiallinen aika ja seurakuntahistoria sekä elinkeinojen harjoitus ja saamelainen uskomusperinne. Projekti vahvistaa yhteisöllistä paikallisidentiteettiin kasvamista luoden tunnetta osallisuudesta ja kuulumisesta omaan asuinpaikkaan lisäten hyvinvointia ja vastuuntuntoa ympäristöstä.

Hanke toteutetaan yhteistyössä Muonion seurakunnan ja Muonion yhtenäiskoulun kanssa.  

Lisätietoja: 
museonjohtaja Titta Kallio-Seppä 
050 597 1557
titta.kallio-seppa@tornio.fi