Avioliiton esteiden tutkinta

Avioliittoon vihkimistä edeltää aina avioliiton esteiden tutkiminen. Siinä selvitetään, että aiotun avioliiton solmimiselle ei ole laissa säädettyä estettä. Tutkinta tulee tehdä vähintään seitsemän vuorokautta ennen vihkimistä. Todistus on voimassa neljä kuukautta. Kirkollisen vihkimisen kohdalla todistuksessa on oltava näkyvissä tieto rippikoulun käymisestä ja seurakunnan jäsenyydestä.

Esteiden tutkinnan voi hoitaa 

Ennen vihkimistä avioliiton esteet on tutkittava. Sillä varmistetaan, että avioliitto on lain mukaan sallittu, ja pari voi mennä naimisiin. Esteiden tutkinnan voi hoitaa ev.lut.kirkon asiointipalvelussa.

Avioliiton esteiden tutkinta ja esteettömyystodistus

Hääkimppu kirkon portaalla, taustalla hääpari joista näkyy vain jalat
Kirkon kuvapankki/Tinca Björke