Avioliiton esteiden tutkinta

Avioliittoon vihkimistä edeltää aina avioliiton esteiden tutkiminen. Siinä selvitetään, että aiotun avioliiton solmimiselle ei ole laissa säädettyä estettä. Avioliiton esteiden tutkinta hoidetaan kirkkoherranvirastossa.

  • Tutkinta tulee tehdä vähintään seitsemän vuorokautta ennen vihkimistä. Todistus on voimassa neljä kuukautta.
     
  • Avioliiton esteiden tutkinta tapahtuu siinä seurakunnassa missä kihlakumppanit, tai toinen heistä, ovat kirjoilla. Esteiden tutkinnan voi hoitaa myös ev.-lut. kirkon asiointipalvelun kautta. Lisäksi esteiden tutkinta voi tapahtua maistraatissa.
Hääkimppu kirkon portaalla, taustalla hääpari joista näkyy vain jalat
Kirkon kuvapankki/Tinca Björke