Ukrainassa on sota. Sinä voit auttaa.

Linkit johtavat järjestöjen sivuille. Lahjoitustiedot ja rahankeräysluvat löytyvät sieltä.

Kirkon Ulkomaanapu

Suomen Lähetysseura

Suomen Pipliaseura

Sansa - Medialähetys Sanansaattajat

Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys

Lähetysyhdistys Kylväjä

Voit tukea nimikkolähettimme Katariina Ojan työtä Ukrainassa ja ukrainalaisten hyväksi:

Saaja: YWAM Finland Ry
IBAN: FI50 5069 0120 0508 09
Viite: 4394
Rahankeräyslupa
Luvan saaja: YWAM Finland ry, office@ywam.fi, Sairaalankatu 5-7, 33100 Tampere 
RA/2023/77

Rahankeräysvarojen käyttötarkoitus:
- kotimaassa ja ulkomailla tehtävään yleissivistävään koulutustoimintaan
- kristillisen maailmankuvan ja kulttuurin vahvistamiseen ja edistämiseen Suomessa ja maailmanlaajuisesti
- nuorten auttamiseen omaksumaan kristillisen maailmankuvan mukaisen elämäntavan ja kulttuurin
- sosiaali-, avustus- ja kehitysyhteistyöhön
- voittoa tavoittelemattomaan opetusmateriaalien julkaisutoimintaan
- lapsi- ja nuorisotyöhön
- leiritoimintaan ja kerhotoiminnan ylläpitämiseen
- tiedottamiseen ja yhteistyöjärjestöjen kautta tapahtuvaan kansainväliseen yhdistykseen tarkoitusta vastaavaan toimintaan
- paikallisyhdistysten kautta tapahtuvaan paikalliseen yhdistyksen tarkoitusta vastaavaan toimintaan.

Kerättyjä varoja voidaan käyttää edellä mainitusta toiminnasta aiheutuviin henkilöstö- ja palkkakuluihin
siltä osin, kuin kulut aiheutuvat kerättävien varojen yksinomaan yleishyödyllisten käyttötarkoitusten toteuttamisesta

Rauhankyyhkynen anovien käsien päällä