Suomen Lähetysseuran työ Nepalissa

Yhteisönkehittämishanke 

Suomen Lähetysseura tukee useita nepalilaisia kansalaisjärjestöjä, jotka työskentelevät dalitien ja vammaisten aseman parantamiseksi ja heidän elinolojensa kehittämiseksi.

Yksi näistä järjestöistä on Samaritan Uplift Service (SUS), joka tekee työtä dalitien eli alakastisten ihmisten parissa. Kastijärjestelmää ei virallisesti enää ole, mutta käytännössä se elää vahvasti. Yhteisönkehityshankkeet sisältävät mm. äiti-lapsiterveydenhuollon ja naisten aseman parantamista, toimeentulohankkeita, säästölainaryhmiä, lukutaidon edistämistä sekä vesipumppujen ja vessojen rakentamista sekä lainopillista apua mm. maa-asioihin ja henkilöllisyystodistusten hankkimiseen liittyen. Tätä työtä olemme osaltamme tukemassa.

Etelä-Nepalin alankoalueilla on paljon maattomia yhteisöjä, joilla ei ole laillista oikeutta asua tai viljellä alueella. Heistä valtaosa on maata omistamattomia kastittomia (nk. daliteja) tai he kuuluvat syrjittyihin etnisiin vähemmistöihin. Yhteisöt ovat maaseudulla, usein sosiaalisesti eristettyinä. Hankealueiden yhteisöt ovat asettuneet valtion maille, esimerkiksi maantien reunaan tai luonnonsuojelualueen puskurialueelle, tai ovat torppareita. Useat yhteisöt ovat joutuneet siirtymään alkuperäisiltä asuinalueiltaan tulvien tai valtion häädön vuoksi. Vain n. 2% naisista on lukutaitoisia ja suurin osa kouluikäisistä lapsista ei käy koulua tai jättävät koulun kesken muutaman luokan jälkeen, kun heitä tarvitaan ansiotyöhön. Tytöt naitetaan nuorina (13-15 vuotiaina), ja naisten ja lasten terveydentila on huono – sekä heikon ravinnonruokaturvan että jopa Nepalin oloissa surkeitten elinolosuhteitten vuoksi. Äitien heikko tietämys raskauksista, synnytyksistä tai lasten tarvitsemasta ravinnosta aiheuttaa synnytyskomplikaatioita, terveysongelmia ja aliravitsemusta. Ravinnonsaannin epävarmuus, peruspalveluiden puute ja vähäiset elinkeinomahdollisuudet ovat yhteisöjen jäsenten pääongelmia. Kastiin tai sukupuoleen perustuva syrjintä on yleistä. Henkilö- tai syntymätodistukset puuttuvat erityisesti naisilta ja lapsilta, mikä vaikeuttaa palveluiden saamista ja estää esimerkiksi kouluun ilmoittautumisen tai maan ostamisen. Ympäristöongelmat ovat lisääntyneet ilmastonmuutoksen sekä tietämättömyyden vuoksi. Vessoja tai puhdasta vettä on vähän.

Hankkeen keskeiset aktiviteetit:

 • Naisten- ja yhteisöryhmien perustaminen ja tukeminen erilaisten koulutusten ja pienrahoituksen kautta
 • Henkilötodistuksien, syntymätodistuksien ja maaoikeuksien saamiseen liittyvässä prosessissa tukeminen ja neuvominen
 • Kansalaisjärjestön taloushallinnon, yleishallinnon ja operatiivisten taitojen parantaminen koulutuksin ja muilla keinoin
 • Maatalouteen ja eläintenkasvatukseen liittyvät koulutukset
 • Tukea pienkastelujärjestelmien ja kaivojen rakentamiseen
 • Vuorovaikutuksen tukeminen yhteisöjen, osuuskuntien ja valtion virastojen välillä julkisten palvelujen saamiseksi
 • Lukutaitoluokat koulun ulkopuolella oleville lapsille

Huono-osaisten ja syrjittyjen yhteisöjen lisääntyneet elinkeinomahdollisuudet ja tulotaso, parantuneet mahdollisuudet julkisiin palveluihin, päätöksentekoon, kansalaisoikeuksiin ja elinoloihin. SUS’in ja sen paikallisten kumppaneitten (yhteisöryhmät, osuuskunnat) hallinnolliset ja operatiiviset taidot paranevat. Kouluttamattomien lasten parantuneet mahdollisuudet päästä kouluun. Naisten ja tyttöjen lisääntyneet mahdollisuudet päästä terveydenhuoltoon.

Vammaisten oikeuksien parantaminen

Nepalissa psykososiaalisesti vammaiset ihmiset kohtaavat syrjintää ja he jäävät helposti yhteiskunnan ulkopuolelle. Vammaisten ihmisten oikeuksia ja suojelua koskevan lainsäädännön puute pahentaa tätä ongelmaa entisestään.

Yhdessä Koshish-järjestön kanssa:

 • Perustetaan vertaistukiryhmiä.
 • Järjestetään koulutuksia edunvalvontataitojen kehittämiseksi.
 • Perustetaan paikallisten ja maakuntien vastuunkantajille valtuuskuntia, jotka vaativat alueidensa ja maakuntiensa sisällyttävän psykososiaalisesti vammaiset niiden suunnitelmiin ja ohjelmiin.
 • Tuetaan psykososiaalisesti vammaisia ihmisiä löytämään saatavilla olevia yhteisöjen palveluita ja mahdollisuuksia, kuten toimeentulopalveluita.

Voit seurata Facebookista Lähetysseuran työtä Nepalissa tästä linkistä 

Lähetysseuran Nepalin toimisto Felm Nepal on oma rekisteröity kansalaisjärjestönsä Nepalissa. Voit tutustua lisää maatoimiston työhön Felm Nepalin nettisivuilla tästä linkistä

Nepalilaiset naiset ompelukoneiden ääressä.
Gita Urau saa ammatillista koulutusta SUS-järjestön ompelukurssilla. Kuva: Suomen Lähetysseura Nepalissa (Fb)