Uutislistaukseen

Tiedote koronavirusepidemiaan liittyen 17.3.2020, päivitetty 19.3.2020 ja 15.4.2020

17.3.2020 15.23

MUOKATTU 19.3.2020, poistettu kirkon arkiaukioloajat - katsomme, että kirkkoa ei kuitenkaan ole viisasta tässä tilanteessa pitää viikolla auki.

MUOKATTU 15.4.2020, poistettu kirkon aukioloajat myös sunnuntailta.

 

Kirkkomme piispojen ohjeet poikkeukselliseen tilanteeseen ovat nähtävillä ohessa ja niiden mukaan toimimme. Piispat ovat linjanneet, että jumalanpalvelukset jatkuvat, mutta ne toimitetaan ilman kirkkotilassa läsnä olevaa seurakuntaa. Näin tapahtuu myös seurakunnassamme tästä alkaen. Jumalanpalveluksia pääsee kuuntelemaan, mutta etsimme parhaillaan tapaa, miten tämän voi parhaiten toteuttaa. Tiedotamme siitä kotisivuillamme.

Kirkollisiin toimituksiin voi osallistua korkeintaan kymmenen ihmistä kerrallaan. Hautajaisten osalta voi olla hyvä miettiä muistotilaisuuden järjestämistä myöhemmässä vaiheessa koronatilanteen rauhoituttua, kuten piispat ohjeistavat.

Muistutukseksi, että radiosta tulee aamuhartaus Yle-ykköseltä aamuisin kello 6.15 ja 7.15 ja iltahartaus klo 18.50 sekä sunnuntaisin jumalanpalvelus klo 10. 

Nyt tarvitaan rukousta. Älkäämme menettäkö toivoamme. ”Minulla on omat suunnitelmani teitä varten, sanoo Herra. Minun ajatukseni ovat rauhan, eivätkä tuhon ajatuksia: minä annan teille tulevaisuuden ja toivon.” (Jer. 29:11)                                                        

                                                                                                             Matti Hirvilammi

 

Piispat: Jumalanpalvelukset jatkuvat, mutta ne toimitetaan ilman kirkkotilassa läsnä olevaa seurakuntaa

Ihmisten huoli koronaviruksen leviämisestä kasvaa päivä päivältä. Kirkon tehtävä tässä tilanteessa on olla
ihmisten rinnalla ja välittää uskon ja toivon sanomaa. Vaikeinakin aikoina, ja ennen kaikkea silloin, kirkko
jatkaa rukousta kansan ja koko maailman puolesta. Käytännön toimintaa sopeutetaan tilanteen vaatimalla
tavalla.

Jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset ovat kirkon hengellisen elämän sydän. Kirkkolain 4. luvun 1 §:n
mukaan ne kuuluvat seurakunnan lakisääteisiin tehtäviin. Tässä tartuntatautitilanteessa ja valtioneuvoston
16.3. päättämien uusien rajoitusten pohjalta on selvää, että säännöksiä on nyt sovellettava ajatellen
erityisesti kansalaisten hyvinvointia ja terveyttä.

Piispat ovat yhdessä sopineet, että jumalanpalvelukset pidetään sanajumalanpalveluksina jokaisessa
seurakunnassa siten, että paikalla ovat vain jumalanpalveluksen toimittajat. Jumalanpalvelukset striimataan
ja lähetetään internetissä kussakin seurakunnassa käytettävissä olevin keinoin. Jumalanpalvelusten
seurakunta muodostuu etäyhteyksin niihin osallistuvista.

Piispat suosittelevat, että jokaisen seurakunnan pääkirkko on auki edellä mainitun jumalanpalveluksen
jälkeen hiljentymistä ja yksityistä rukousta varten. Paikalla on pappi tai muu seurakunnan työntekijä
keskustelua ja sielunhoitoa varten. Kyseessä ei ole yleisötilaisuus, mutta kirkko on auki. Hiljentymisen ja
rukouksen mahdollistaminen kirkkotilassa on piispojen mukaan kansakunnan kriisinkestävyyden kannalta
tärkeä asia.

Kirkolliset toimitukset hoidetaan poikkeusjärjestelyin. Yhdessä perheiden ja omaisten kanssa sopien
kirkollisissa toimituksissa voi olla paikalla enintään 10 ihmistä. Haudalla tapahtuvaa siunaamista myös
suositaan. Kun hautaansiunaamistilaisuudetkin ovat nyt näin pieniä, voidaan harkita myös sitä, että
muistotilaisuus järjestetään suurempana tilaisuutena myöhemmin koronatilanteen rauhoituttua.
Muu seurakuntien normaali viikkotoiminta keskeytetään toistaiseksi, mutta siirretään verkossa
tapahtuvaksi aina kuin se on mahdollista.

Näissä poikkeuksellisissa olosuhteissa on tärkeää, että seurakunnat välittävät toivon ja luottamuksen
sanomaa. Monet ovat huolissaan ja kaipaavat sielunhoitoa, kuunteluapua ja lohtua. Piispat rohkaisevat
seurakuntien työntekijöitä käyttämään kaikkia etäyhteydet mahdollistavia työtapoja tässä työssä.
Piispat kehottavat nyt seurakuntia ja kristittyjä rukoilemaan erityisesti sairaiden ja sairastumista pelkäävien
puolesta. Kirkossa muistetaan esirukouksessa erityisesti terveydenhoitohenkilökuntaa ja muita kriisin
keskellä vastuuta kantavia. Kirkon pysyvänä rukousaiheena on myös tasavallan presidentti, eduskunta ja
maan hallitus sekä muut päättäjät. Kirkon esirukous ei kuitenkaan tunnusta rajoja, vaan sulkee sisäänsä
kaikki maat ja kansat tämän ajankohtaisen globaalin koronatilanteen keskellä.

Kirkkoa tarvitaan nyt. Vaikka joudumme sulkemaan tiloja ja toimintoja, silmien, korvien ja sydänten on
oltava sitäkin enemmän auki. Tasavallan presidentin kehotuksen mukaisesti meidän on syytä lisätä henkistä
läheisyyttä, vaikka fyysistä etäisyyttä joudutaankin kasvattamaan.

Rohkaiskoon meitä kaikkia Jumalan sana:
”Vaikka minä kulkisin pimeässä laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani.” (Psalmi
23: 4)

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispat
Tapio Luoma Arkkipiispa, Simo Peura Lapuan piispa, Matti Repo Tampereen piispa, Seppo Häkkinen Mikkelin piispa, Kaarlo Kalliala Turun arkkihiippakunnan piispa, Jari Jolkkonen Kuopion piispa, Teemu Laajasalo Helsingin piispa,  Jukka Keskitalo Oulun piispa, Kaisamari Hintikka Espoon piispa, Bo-Göran Åstrand Porvoon piispa