Kirkon jumalanpalvelukseen voi tulla paikalle 50 osallistujaa, jumalanpalvelukset kuulee myös seurakuntaradiossa ja ne striimataan seurakunnan YouTube-kanavalle

Päivitys 30.6.2021

Kokoontumisrajoitukset ovat poistuneet Lapin sairaanhoitopiirin alueella. Seurakunnan täytyy kuitenkin varmistaa, että tilaisuuteen osallistuvilla on mahdollisuus toimia koronaturvallisesti. Kirkossa on mahdollisuus käsien desinfioimiseen, ja suositus maskin käyttämiseen on voimassa. Olemme katsoneet, että kirkkoon voi yhtä aikaa kokoontua 150 henkilöä, tällöin on vielä mahdollista pitää suositeltavaa välimatkaa muihin. Jumalanpalvelus läheteään seurakuntaradiossa taajuudella 89,3 MHz sunnuntaisin klo 11 ja striimataan seurakunnan YouTube-kanavalle.

Päivitys 3.5.2021

Kokoontumisrajoitus seurakunnan tilaisuuksissa myös jumalanpalveluksissa on 50 henkilöä 31.5.2021 asti.  Jumalanpalvelus läheteään seurakuntaradiossa taajuudella 89,3 MHz sunnuntaisin klo 11 ja striimataan seurakunnan YouTube-kanavalle.

Päivitys 25.2.2021

Kokoontumisrajoitus seurakunnan tilaisuuksissa on 6 henkilöä 28.3.2021 asti. Jumalanpalveluksiin ei voi tulla paikalle. Jumlanpalvelus läheteään seurakuntaradiossa taajuudella 89,3 MHz sunnuntaisin klo 11.

Päivitys 6.1.2021

Kirkossa on 50 hengen kokoontumisrajoitus, ja se on voimassa ainakin 31.1.2021 saakka. Kirkossa kävijöille suositellaan maskin käyttöä. Turvavälejä sekä hyvää käsi- ja yskimishygieniaa tulee noudattaa.

Jumalanpalveluksiin voi osallistua myös seurakuntaradion kautta, taajuudella 89,3 MHz.

 

Päivitys 22.5.2020 ja 3.6.2020

Piispojen ohje on, että kirkkotilassa ja muissa seurakunnan tiloissa toteutettaviin jumalanpalveluksiin ja kirkollisiin toimituksiin voi kesäkuun alusta lähtien osallistua yli 50 henkeä edellyttäen, että niissä noudatetaan viranomaisohjeita tilaisuuksien turvallisesta järjestämisestä. Henkilömäärä suhteutetaan aina tilaan sopivaksi, 1–2 metrin turvavälein. Enimmäisosallistujamäärä on 500 henkeä.

Muonion kirkossa enimmäisväkimäärä voi olla 120 henkeä. Tähän lukuun päädyimme, kun otimme joka toisen penkkirivin pois käytöstä, ja laskimme, montako ihmistä jäljelle jääneisiin penkkeihin mahtuu väljästi istumaan.  

Kodeissa tai muissa yksityistiloissa toteutettavia kirkollisia toimituksia koskee valtioneuvoston linjaus 50 hengen osallistujamäärästä, koska ne, samoin kuin kirkollisen toimituksen jälkeen järjestettävät kaste- tai hääjuhlat tai muistotilaisuudet, ovat luonteeltaan yksityistilaisuuksia. Seurakuntakodilla järjestettävään muistotilaisuuteenkaan ei voi kokoontua yli 50 henkeä, koska kyse on omaisten järjestämästä yksityistilaisuudesta. Vastuu yksityisen tilaisuuden toteutuksesta on sen järjestäjällä.  

Riskiryhmään kuuluville hallitus suosittelee edelleen fyysisten kontaktien välttämistä, ja osallistumista oman harkinnan mukaan. Turvaetäisyyksiä ja huolellista hygieniaa tulee noudattaa, ja sairaana pitää jäädä tilaisuudesta pois.

Muonion jumalanpalvelusten lähettäminen seurakuntaradion kautta jatkuu toistaiseksi, joten jumalanpalveluksiin voi osallistua myös taajuudella 89,3 MHz.

https://evl.fi/documents/1327140/71942450/piispojen-tarkennettu-ohje-19052020_suomi.pdf

 

Päivitys 14.5.2020

Hallitus on 4.5.2020 päättänyt siirtymisestä koronaepidemian hillinnän seuraavaan vaiheeseen. Julkisissa kokoontumisissa sovelletaan 1.6.2020 alkaen 50 hengen kokoontumisrajoitusta, ja tätä suositellaan toimintaohjeeksi myös seurakunnan tilaisuuksissa.

Seuraamme Muoniossa hallituksen ja piispojen ohjeita, ja niiden mukaan kirkon jumalanpalveluksiin voi tulla paikalle 1.6.2020 alkaen. Jumalanpalveluksiin voi osallistua enintään 50 henkeä. Riskiryhmään kuuluvien suositellaan edelleen välttävän fyysisiä kontakteja ja käyttävän omaa harkintaa osallistumisessaan.

Messuihin siirrytään vähitellen, kun olemme ensin saaneet ohjeita turvallisuusnäkökohdista.  

Jumalanpalvelusten lähettäminen seurakuntaradion kautta jatkuu toistaiseksi, joten jumalanpalveluksiin voi osallistua myös taajuudella 89,3 MHz.

Kirkollisiin toimituksiin voi 1.6.2020 alkaen osallistua enintään 50 henkeä. Turvaetäisyyksiä ja huolellista hygieniaa tulee noudattaa silloinkin, ja sairaana pitää jäädä tilaisuudesta pois.

 

-----

Päivitys 17.3.2020

Piispat ovat linjanneet, että jumalanpalvelukset jatkuvat, mutta ne toimitetaan ilman kirkkotilassa läsnä olevaa seurakuntaa. Jumalanpalvelukset ovat kuunneltavissa seurakuntaradiossa taajuudella 89,3 MHz. 

Muistutukseksi, että radiosta tulee aamuhartaus Yle-ykköseltä aamuisin kello 6.15 ja 7.15 ja iltahartaus klo 18.50 sekä sunnuntaisin jumalanpalvelus klo 10. 

         EDIT: Poistettu tieto kirkon aukiolosta sunnuntaisin klo 12-14, tästä on päätetty luopua 20.4. alkaen. 

Piispojen tiedote jumalanpalveluksista v.2020:

https://www.oulunhiippakunta.fi/ajankohtaista/piispat-jumalanpalvelukset-jatkuvat-mutta-ne-toimitetaan-ilman-kirkkotilassa-lasna-olevaa-seurakuntaa/

 

Muonion kirkkoherran tiedote:

https://www.muonionseurakunta.fi/uutiset/-/news/69220775/

 

Piispat antoivat pastoraalisen ohjeen hautajaisiin osallistumisesta

https://www.oulunhiippakunta.fi/ajankohtaista/piispat-lahiomaiset-voivat-osallistua-hautaan-siunaamiseen/

Saattojoukko on kuitenkin pyrittävä pitämään pienenä. Hautajaisten osalta voi olla hyvä miettiä muistotilaisuuden järjestämistä myöhemmässä vaiheessa koronatilanteen rauhoituttua.