Kielityö Nepalissa

Olemme sitoutuneet tukemaan Nepalissa tehtävää kielityötä.

Työntekijöistä toinen koordinoi vähemmistökielten kehitystyötä, johon kuuluu muun muassa kielten dokumentointi, kirjoitusjärjestelmien luominen ja sanakirjojen kokoaminen. Jokainen näistä osa-alueista vaatii valtavasti työtä, joten on ensisijaisen tärkeää saada paikallinen kieliyhteisö tekemään varsinainen työ. Työntekijä järjestää koulutusta ja työpajoja sekä auttaa käytännön työssä.

Työntekijöistä toinen tuottaa ääni- ja videomateriaalia vähemmistökielillä.